พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง


วัดพระธาตุหนองแวง ตั้งอยู่ที่ถนนกลางเมือง ริมบึงแก่นนคร ภายในวัดหนองแวงเมืองเก่าซึ่งเป็นพระอารามหลวง มีพระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้นฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 50 เมตร


เรือนยอดทรงเจดีย์จำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น จัดสร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และมหามังคลานุสรณ์ 200 ปี เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี ผสมผสานศิลปะอินโดจีน


หลังจากที่การก่อสร้างพระมหาธาตุ 9 ชั้น แห่งวัดหนองแวงนี้เสร็จสิ้นลง ใครที่ได้มาเยือนเมืองขอนแก่นแล้วไม่ได้มาสักการะพระบรมสารีริกธาตุในพระมหาธาตุแก่นนครองค์นี้ นับว่ามาไม่ถึงขอนแก่น


อยากให้มาเที่ยวชมที่วัดด้วยตา เพราะสวยมากจริงๆ


วัดทุ่งเศรษฐี


วัดทุ่งเศรษฐี ตั้งอยู่ใน ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มี “มหาเจดีย์รัตนะ” หรือ “มหาเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ” ได้ถูกสร้างโดยความริเริ่มของหลวงตาอ๋อยหรือที่รู้จักกันในนาม “หลวงตาย่ามแดง” ท่านได้ชักชวนลูกหลานศิษยานุศิษย์ร่วมกันสร้างมหารัตนเจดีย์ฯแห่งนี้บนที่ดินแปลงหนึ่งของท่านความโดดเด่นของมหาเจดีย์ ที่รูปแบบการก่อสร้างที่สะท้อนถึงความเชื่อต่างๆ เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างองค์เจดีย์สำคัญทั้งสามโลก คือ เจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นครเจดีย์ในนาคพิภพ และมหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุบนโลกมนุษย์ มาเยือนที่นี่แค่เพียงที่เดียวก็เหมือนกับว่าได้มาสักการะองค์เจดีย์ถึง 3 โลกเลยทีเดียวห้องปริศนาธรรม วงศ์ไวศยวรรณ ตั้งอยู่ใต้มหาเจดีย์ฯ เป็นห้องแสดงภาพปริศนามธรรม เกี่ยวกับวงจรชีวิต คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย


สวนนรกภูมิ สร้างขึ้นเนื่องจากคนยุคหลังๆ นั้นจะห่างจากศีลธรรมขาดความเกรงกลัวต่อบาปกรรม เลยสร้างจำลองสำนักพญายมราชขึ้นมา ภายในจะแสดงภาพนรกขุมต่างๆ ประกอบด้วยรูปปั้นเปรต และนรก 5 ขุม แสดงวิบากกรรม ของสัตว์นรกหมู่ต่างๆ ที่กำลังเสวยผลกรรมจากการล่วงละเมิดศีลห้า ในสมัยที่เกิดเป็นมนุษย์


ท้าวพญายม หรือ พระยม ในเทวตำนานยุคต้น ท้าวจตุโลกบาลแห่งทิศทักษิณ มีอิทฤทธิ์มาก ทำหน้าที่พิพากษา และปกครองดวงวิญญาณทั้งหลายในนรกภูมิ มีบริวาร คือ ยมฑูต หรือ นายนิรยบาล มีหน้าที่นำวิญญาณทั้งหลายไปยังสำนักพญายม และลงโทษแก่ดวงวิญญาณในนรก